การสมัครสมาชิกวารสารจิตวิทยาคลินิก
(Thai Journal of Clinical Psychology Member Application)

 

 

วารสารจิตวิทยาคลินิก จะจัดส่งวารสารปีละ 2 ฉบับ

ให้แก่สมาชิกห้องสมุดและหน่วยงานสุขภาพภายในประเทศไทย

โดยมีค่าธรรมเนียมวารสารฯ ปีละ 200 บาท ( 2 เล่ม)

Download ใบสมัครสมาชิกวารสารฯ (สำหรับห้องสมุด)

 

สำหรับนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก

ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสมาชิกสมาคมฯ ที่นี่

 

กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกอยู่แล้ว

และต้องการต่ออายุและชำระค่าบำรุงสมาชิก

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงสมาชิก ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
หรือชำระผ่านระบบออนไลน์

(คลิ๊กที่นี่ เพื่อ log in เข้าระบบ และดำเนินการต่ออายุ)

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: วารสารจิตวิทยาคลินิก © สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Thai Journal of Clinical Psychology

(formal name: Journal of Clinical Psychology)

วารสารจิตวิทยาคลินิก